CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/2349

DECRET LEGISLATIU 1/1984, de 19 de de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.** (Text vigent)

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 456 - 27/07/1984
entrada en vigor: 16/08/1984
Correcció d'errades. (DOGC núm. 494, de 14 de desembre de 1984).