texto Sepin
logo-Sepin
 
altaalta   recordar claverecordar clave     Usuario  usuario: clave: ENTRAR
Inicioinicio

Administrador de Finques

contenidos gestion
buscar:
lupa
reducir_texto aumentar_texto guardar imprimir pdf Enviar Asignar a carpeta
Referencia:SP/CONS/89723

Falta d'inscripció en el Títol o quan aquest no s'atorga

Consulta. Diciembre 2018

En primer lloc, cal indicar que el Títol sempre ha d'existir, ja que és com el "pare" o la "mare" de les ventes de pisos i locals. És a dir, si no existeix el Títol no hi ha forma de dur a terme les corresponents escriptures, llevat que es facin contractes de tipus privat i tots estiguin conformes amb la situació irregular, cosa que és molt difícil que es produeixi a nivell urbà.
És diferent si el Títol no s'inscriu, cosa també insòlita i que, igualment, impedirà que les dades corresponents figurin a l'escriptura de compravenda, ja que, segurament, els compradors no ho admetran, tenint en compte que aquest Títol està obligat per l'art. 553-9 del Codi civil català i hi han d'estar legitimats tots els que figuren a l'article anterior, concretament el 553-8.
Fins i tot si la decisió no seguís les normes de la legislació comunitària, com permet l'art. 553-2 ("poden", no és el mateix que el caràcter obligatori), i es constituís Comunitat ordinària, igualment es necessitaria el Títol per vendre i comprar i, evidentment, per funcionar d'aquesta manera, regulada en els capítols 1 i 2 del títol 5è del Llibre V del repetit Codi civil de Catalunya.