CARGANDO...

Propietat Horitzontal Catalunya

AP Girona, Sec. 2.ª, 361/2010, de 3 de noviembre. Recurso 396/2010

Ponente: JAIME MASFARRE COLL
SP/SENT/623135
Gestión Documental
 La Comunidad actúa de mala fe tratando de cambiar una situación que se ha mantenido durante 20 años por la que se asignó a determinados propietarios espacios que no estaban previstos en los planos
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. El present procés es va iniciar mitjançant la demanda presentada en nom de COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI " DIRECCION000 " contra Emiliano I Amelia .
SEGON. La sentència que posa fi a la primera instància diu en la seva part dispositiva: "
ESTIMAR la demanda interposada pel Procurador dels Tribunals Pere Ferrer Ferrer, en representació de la Comunitat de Propietaris de l'edifici " DIRECCION000 " de la localitat de Sant Antoni de Calonge, i dirigida contra els propietaris Emiliano i Amelia , DECLARANT vàlids els acords adoptats per la Junta en data 14 de juliol de 2007, amb la conseqüent DESESTIMACIÓ de la demanda reconvencional interposada pels propietaris contra la Comunitat, i CONDEMNANT als Srs. Emiliano i Amelia a retornar a la Comunitat el traster ubicat en el vestíbul, retornar a la Comunitat la zona de pas que ha ocupat amb ampliació de la seva zona d'aparcament, i retornar les coses al seu estat original, amb la conseqüent supressió del traster construït en la zona d'aparcament.
Les costes del present procediment hauran de ser satisfetes per la part demandada i demandant en reconvenció".
TERCER. En aplicació de les normes de repartiment vigents en aquesta Audiència Provincial, aprovats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha pertocat el coneixement del present recurs a la Secció Segona.
También puedes adquirir este documento o suscribirte para acceder a todos los contenidos