CARGANDO...
SP/DOCT/22966

Encuesta Jurídica. Noviembre 2017

Té dret el propietari del local a exigir una indemnització de la Comunitat pel tancament o l'alteració de la seva activitat com a conseqüència de la realització d'obres necessàries en elements comuns?

Coordinador: Joan Cremades Morant. President de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona
Gestión Documental
Introducció del director
Joan Cremades Morant
President de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
El punt de partida, atenent a la formulació de la pregunta ("obres necessàries en elements comuns"), ha de ser l'art. 553-44 ("Conservació i manteniment d'elements comuns"), conforme al qual "La comunitat ha de conservar els elements comuns de l'immoble, de manera que compleixin les condicions estructurals, d'habitabilitat, d'accessibilitat, d'estanquitat i de seguretat necessàries o exigibles segons la normativa vigent i ha de mantenir en funcionament correcte els serveis i les instal·lacions. Els propietaris han d'assumir les obres de conservació i reparació necessàries". Es tracta, doncs, d'una obligació "legal" de la Comunitat que, lògicament, redunda en benefici dels elements privatius (els titulars dels quals són, alhora, cotitulars dels elements comuns i, per això, han de suportar la realització de les obres i les conseqüències de les mateixes; és clar, obres de conservació i reparació necessàries, no les de millora ni les innovacions).
 Al seu torn, conforme a l'art. 553-39.1 del mateix text legal, "Els elements privatius estan subjectes, en benefici dels altres i de la comunitat, a les restriccions imprescindibles per a fer les obres de conservació i manteniment dels elements comuns i dels altres elements privatius, si no hi ha cap altra manera de fer-les o l'altra manera és desproporcionadament cara o carregosa".
Productos Recomendados