CARGANDO...

Familia y Sucesiones

SP/DOCT/22974

Cuadro Comparativo. Julio 2017

Modificacions introduïdes per la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals en els Llibres Segon i Quart del Codi civil de Catalunya

Departament Jurídic de Sepín Família i Succession
RESUMEN

Amb la publicació de la Llei 10/2017, de 27 de juny, de les voluntats digitals, queden modificades i afegides les següents disposicions:

- Llibre II del Codi civil de Catalunya, art. 222-2, 222-36, 236-17, 222-43 i 236-27.

- Llibre IV, art. 421-2 i 428-1. S'afegeixen els art. 411-10 i 421-24, la disposició addicional tercera i la disposició final cinquena.

Per Auto de Ple del Tribunal Constitucional de 28 de març de 2018, SP/AUTRJ/947516, (Recurs d'inconstitucionalitat 4751-2017) es manté la suspensió de l'entrada en vigor dels arts. 6, 8, 10 i 11 i la disposició final 1ª de la Llei 10/2017. Afectant aquesta suspensió als articles 411-10, 421-2 i 424-24 i a la Disposició Addicional 5ª del Llibre IV del Codi civil de Catalunya.

Gestión Documental
También puedes adquirir este documento o suscribirte para acceder a todos los contenidos