CARGANDO...

Cuadro Comparativo. Mayo 2015

SP/DOCT/19108

Modificacions introduïdes per la LLEI 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya en el llibre cinquè

Departamento Jurídico de SEPIN