CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11430

RESOLUCIÓ JUS/2896/2012, de 17 de desembre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
publicación: D.O.G.C. num. 6283 - 31/12/2012