CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/13295

DECRET 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància

órgano emisor: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
publicación: D.O.G.C. num. 6501 - 14/11/2013
entrada en vigor: 04/12/2013