CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/13532

DECRET 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana

órgano emisor: CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL
publicación: D.O.G.V. num. 7159 - 25/11/2013
entrada en vigor: 25/02/2014