CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/15957

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 6742 - 04/11/2014
entrada en vigor: 05/11/2014
Correcció d'errors. (DOGC núm. 6892, de 15 de juny de 2015).
Correcció d'errors. (DOGC núm. 6809, de 12 de febrer de 2015).