CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/17699

LLEI 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 6875 - 20/05/2015
entrada en vigor: 09/06/2015
Correcció d'errors (DOGC núm. 6980, de 21 d'octubre de 2015).