CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3145

DECRET 75/2006, d'11 d'abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, en l'àmbit sancionador

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 4614 - 13/04/2006
entrada en vigor: 11/05/2006