CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/4171

LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 5123 - 02/05/2008
entrada en vigor: 02/08/2008
Correcció d'errors (DOGC núm. 5170, de 10 de juliol de 2008)