CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/4950

DECRET 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància

órgano emisor: DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
publicación: D.O.G.C. num. 4631 - 11/05/2006
entrada en vigor: 12/05/2006
Les referències que es contenen a la present disposició al Departament de Benestar i Família i a la Direcció General de la Infància i l'Adolescència s'han de tenir per fetes al departament competent en matèria d'infància segons estableix el Decret 234/2008, de 2 de desembre.