CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/6937

ACORD GOV/193/2010, de 26 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya 2010-2013

órgano emisor: DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
publicación: D.O.G.C. num. 5747 - 03/11/2010