CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/8887

ORDRE BSF/43/2012, de 27 de febrer, de la targeta acreditativa de la discapacitat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
publicación: D.O.G.C. num. 6080 - 27/02/2012
entrada en vigor: 28/02/2012