CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/8935

LLEI 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 6083 - 08/03/2012
entrada en vigor: 28/03/2012