CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/22082

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as subvencións do Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016

órgano emisor: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
publicación: D.O.G. num. 111 - 13/06/2017
Usuario:0