CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3934

LEI 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia

órgano emisor: PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 133 - 11/07/1997
entrada en vigor: 11/10/1997
norma derogada: 18/02/2014
La presente disposición ha sido derogada, a partir de 18 de febrero de 2014, por Ley 13/2013, de 23 de diciembre.