CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3941

LEI 5/1983, do 30 de xuño, de sanidade escolar

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 87 - 18/07/1983
entrada en vigor: 07/08/1983
norma derogada: 24/09/2008
Norma derogada a partir del día 24 de septiembre de 2008, por Ley 8/2008, de 10 de julio.

Formación Recomendada

Productos Recomendados