CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11636

103/2013 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana. Honen bidez 2012. urteari dagozkion Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta Ondarearen gaineko zergaren aitorpenak aurkezteko arauak ematen dira, aitorpen ereduak onesten dira eta baliabide telematikoz aurkezteko baldintzak eta prozedura zehazten dira

√≥rgano emisor: CONSEJER√ćA DE ECONOM√ćA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO
publicación: B.O.N. num. 63 - 04/04/2013
entrada en vigor: 05/04/2013
Usuario:0