CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11712

RESOLUCIÓ ECO/877/2013, de 15 de març, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya en relació amb la recaptació per via executiva dels imports corresponents a les sancions previstes a la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

publicación: D.O.G.C. num. 6363 - 25/04/2013
entrada en vigor: 16/03/2013