CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11760

DECRET 57/2013, de 3 de maig, del Consell, sobre l'expedició electrònica per part de la Generalitat dels certificats de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

órgano emisor: CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
publicación: D.O.G.V. num. 7018 - 07/05/2013
entrada en vigor: 08/05/2013
Usuario:0