CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11767

ORDE 1/2013, de 26 d'abril, conjunta de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes, es determina el lloc i els terminis de presentació d'esta i s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les taxes esmentades

órgano emisor: CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
publicación: D.O.G.V. num. 7019 - 08/05/2013
entrada en vigor: 09/05/2013
Usuario:0