CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11975

LLEI 15/2012 , de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013

órgano emisor: PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
publicación: D.O.G. num. 195 - 29/12/2012
entrada en vigor: 01/01/2013
Usuario:0