CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/12380

LLEI 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 6422 - 22/07/2012
entrada en vigor: 01/08/2013
Usuario:0