CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/7161

ORDE do 30 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento para o pagamento e a presentación telemáticos das autoliquidacións correspondentes ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como determinadas obrigas de subministración de información tributaria

órgano emisor: CONSELLERÍA DE HACIENDA
publicación: D.O.G. num. 1 - 03/01/2011
entrada en vigor: 03/01/2011