CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/10300

DECRET 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
publicación: D.O.G.C. num. 6240 - 25/10/2012
entrada en vigor: 14/11/2012