CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/13175

ORDE do 17 de outubro de 2013 pola que se dá publicidade ao modelo normalizado de papeleta de conciliación para presentar nas seccións de mediación, arbitraxe e conciliación (SMAC) da Comunidade Autónoma de Galicia

órgano emisor: CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR
publicación: D.O.G. num. 207 - 29/10/2013
entrada en vigor: 30/10/2013