CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/15914

ORDRE JUS/245/2014, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits i les condicions necessàries per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que no posseeixen una formació homologada

órgano emisor: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
publicación: D.O.G.C. num. 6680 - 06/08/2014
entrada en vigor: 07/08/2014