CARGANDO...
  • Clasificadores del documento
    • Ninguno
Referencia: SP/LEG/5341

84/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, Familia Bitartekaritzarako Aholku Batzordeari buruzkoa

órgano emisor: ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
publicación: B.O.P.V. num. 82 - 06/05/2009
entrada en vigor: 07/05/2009