CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3948

LLEI de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana

órgano emisor: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
publicación: D.O.G.V. num. 568 - 15/04/1987
entrada en vigor: 05/05/1987
norma derogada: 24/04/2011
Norma derogada a partir del día 24 de abril de 2011 por Ley 1/2011, de 22 de marzo.

Productos Recomendados