CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/24986

ORDE do 7 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, e se abre a súa convocatoria para o ano 2018.

órgano emisor: CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
publicación: D.O.G. num. 56 - 20/03/2018
entrada en vigor: 21/03/2018