CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11586

INSTRUCIÓN 2/2013, do 19 de marzo, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, sobre a interpretación e aplicación do Regulamento de instalacións térmicas en edificios (RITE) respecto da temperatura e caudal de auga quente sanitaria (AQS) determinados polo Código técnico da edificación (CTE)

órgano emisor: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
publicación: D.O.G. num. 69 - 10/04/2013