CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/12003

DECRETO 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia

órgano emisor: CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
publicación: D.O.G. num. 41 - 29/02/2000