CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/13039

DICTAMEN 9/2013, de 8 d'agost, sobre la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

órgano emisor: CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS
publicación: D.O.G.C. num. 6481 - 16/10/2013