CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/13861

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2007, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, sobre la sol·licitud de renovació de l’extensió del conveni col·lectiu de treball d’empleats de finques urbanes de Catalunya al mateix sector en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/1833]

órgano emisor: CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
publicación: D.O.G.V. num. 5707 - 20/02/2008