CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/13990

DECRET 35/2001, de 9 de març, pel qual s’estableixen mesures reguladores de l’ús i manteniment dels edificis

órgano emisor: CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS
publicación: B.O.I.B. num. 33 - 17/03/2001
entrada en vigor: 17/09/2001
Corrección de errores. (BOIB n.º 35, de 24 de julio de 2001)