CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/6244

ORDE do 24 de febreiro de 2010 pola que se regula a aplicación, na Comunidade Autónoma de Galicia, do Regulamento de instalacións térmicas nos edificios aprobado polo Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo

órgano emisor: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
publicación: D.O.G. num. 53 - 18/03/2010
entrada en vigor: 07/04/2010