CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/8028

RESOLUCIÓ TRE/1473/2010, de 22 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (codi de conveni núm. 7901735).

órgano emisor: DEPARTAMENT DE TREBALL
publicación: D.O.G.C. num. 5628 - 13/05/2010
entrada en vigor: 01/01/2010