CARGANDO...

Consulta. Noviembre 2007

SP/CONS/57385

Indemnització per obres a la Comunitat que obliguen al cessament temporal del negoci

Com estableix l'art. 553-39, punt 1, CCCat, els elements privatius (pisos i locals, etc.) estan obligats a permetre, en benefici dels altres i de la Comunitat, "les limitacions imprescindibles per a efectuar les obres de conservació i manteniment dels elements comuns (...) quan no hi ha cap altra manera d'efectuar-les o l'altra manera és desproporcionadament cara o carregosa".
Aquests fets es qualifiquen aquí com a "limitacions" i, per tant, no cap demanar indemnització que queda reservada per a quan es constitueixen "servituds", a les quals es refereixen els punts 2, 3 i 4 del precepte mencionat. És la interpretació que ens sembla més correcta a tenor de la literalitat de la Llei, tot i que també sigui defensable el criteri d'equiparar ambdós conceptes jurídics malgrat que la norma legal els separa clarament.
D'altra banda, el règim de propietat horitzontal sempre parla de "propietaris", no d'"arrendataris", per això també, en principi, aquesta manca de legitimació per exigir res a la Comunitat. Ara bé, l'arrendatari, respecte a l'arrendador, sí que pot deixar de pagar la renda si ha de tancar o bé desistir del contracte, a tenor de l'art. 26 LAU i de l'art. 1.558 del Codi civil estatal.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Propietat Horitzontal Catalunya y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados