CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Acords Junta
      • Privació Dret de Vot

Consulta. Febrero 2010

SP/CONS/71451

La manca de pagament de les costes té com a conseqüència la privació del dret de vot