CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Julio 2006

SP/DOCT/3108

Tenint en compte que l'apartat 21 de l'article 553 del Codi Civil no estableix on ha de fixar-se el domicili a efectes de notificacions: - Conforme als articles 149.1.8 de la Constitució i 13.2 del Codi Civil Estatal, és possible aplicar com a norma subsidiària l'article 9.1 h) de la Llei de propietat horitzontal estatal? - En cas contrari, quin s'ha d'entendre com a domicili a efectes de notificacions, requeriments, convocatòries de Juntes etc., sobretot quan es tracta de propietaris estrangers?

Productos Recomendados