CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Noviembre 2006

SP/DOCT/3207

Segons l'apartat 31.3 de l'art. 553 del Codi Civil “Estan legitimats per a la impugnació els propietaris que han votat en contra, els absents que no s'han adherit a l'acord i els que han estat privats il·legítimament del dret de vot. Si l'acord és contrari a les lleis el pot impugnar tot propietari o propietària”. D'aquesta legitimació se n'han d'excloure els propietaris morosos? Si els contraris a la llei els pot impugnar “tot propietari”, podran fer-ho –malgrat la doctrina dels actes propis- fins i tot aquells que hagin votat a favor de l'acord?

Productos Recomendados