CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Enero 2007

SP/DOCT/3261

En cas de procediment monitori i pel que fa a la justificació documental, l'art. 21.2 LPH estatal exigeix dos requisits específics de procedibilitat: a) Acreditació de l'acord de la Junta de Propietaris, que aprova la liquidació (basta la majoria ordinària de l'art. 17.3 LPH), lliurada (signada) pel secretari amb el v. i p. del President. b) Acreditació de la notificació al propietari afectat en la forma establerta a l'art. 9 LPH. L'art. 551.1.4 del Codi sembla remetre al monitori previst amb caràcter general a la LEC. El document que ha d'acompanyar a la petició inicial: A) Ha de complir aquells pressupòsits? B) En un altre cas, i respecte a l'art. 812.2.2n LEC, caldrà algun requisit especial?

Productos Recomendados