CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Títol Constitutiu
      • Adaptació Normativa
      • Estatuts

Artículo Monográfico. Abril 2007

SP/DOCT/3328

Límits a l'autonomia de la voluntat de les Comunitats de Propietaris en l'adopció dels seus Estatuts

Joaquim Martí Martí. Advocat Professor Col·laborador de Dret Civil. Universitat de Barcelona