CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Junta de Propietaris
      • Delegació i Representació

Encuesta Jurídica. Mayo 2007

SP/DOCT/3354

A la vista dels apt. 22 i 24 de l'art. 533 del CCCat, només es pot inferir que qui té facultats per assistir (apt. 22) pot no tenir-les per votar (apt. 24), i que serien necessàries “dues” delegacions? O, es pot entendre que la delegació, llevat que hi hagi constància expressa en contra, és de “representació i de vot”?