CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Septiembre 2007

SP/DOCT/3448

En ordre de l'obligació de conservació i manteniment “dels elements comuns d'ús restringit”, l'apt. 38.2 de l'art. 553 estableix a càrrec “dels propietaris dels elements privatius que en gaudeixen” les despeses ordinàries i extraordinàries; naturalment l'apt. 42.3 estableix que aquests propietaris assumeixen “les despeses ordinàries de conservació i manteniment” i que “les despeses estructurals, de refacció i les altres despeses extraordinàries són comunes”. Suposa una autonomia respecte de les despeses “extraordinàries”?, i en qualsevol cas, quines d'elles ha d'assumir el referit propietari i quines la Comunitat?

Productos Recomendados