CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3167

LLEI 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 1526 - 04/12/1991
entrada en vigor: 05/12/1991

Formación Recomendada