CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3174

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
publicación: D.O.G.C. num. 2043 - 28/04/1995
entrada en vigor: 28/10/1995

Productos Recomendados